Actueel

Provisus is opgericht in 1982 en heeft zijn oorsprong in het vermogen van het voormalige Bisschoppelijk College St. Jozef. Provisus heeft als doelstelling om sociaal-maatschappelijke en culturele initiatieven en projecten te ondersteunen in Weert en omgeving. Provisus doet dit door non-profit organisaties of burgerinitiatieven financieel te ondersteunen. Door deze steun wil Provisus een impuls geven aan het innoverende & creatief ondernemende karakter binnen de domeinen Onderwijs, Kunst en Cultuur in de regio. Om in aanmerking te komen voor een subsidie regeling van Provisus dient een project of initiatief in ieder geval aan de volgende criteria te voldoen:

  • het project betrekking heeft op educatieve of vormende aspecten van culturele-, kunstzinnige- of onderwijsactiviteiten,
  • het project maatschappelijke relevantie en/of een innoverend karakter en/of excellentie bevordert,
  • het project komt ten goede aan het voedingsgebied van Provisus: gemeenten Weert, Nederweert, Cranendonck, de voormalige gemeente Hunsel en het dorp Kelpen-Oler.

Bekijk hieronder alle projecten