Geschiedenis

Een lange traditie in onderwijsondersteuning

Provisus komt voort uit een lange traditie van stimulering en ondersteuning van onderwijs, sport en cultuur in de regio Weert. Het fonds beheert het vermogen dat in de vorige eeuw is opgebouwd door de Vereniging Bisschoppelijk College St.-Jozef Weert.

Aan Provisus de eer ervoor te zorgen dat het vermogen ten goede blijft komen aan de regio. Wij zetten het beroepsonderwijs daarin centraal. Goed beroepsonderwijs komt uiteindelijk iedereen ten goede: leerlingen krijgen een goede opleiding, bedrijven en bewoners in de regio kunnen rekenen op goede vakmensen.

De geschiedenis van Provisus in vogelvlucht 

2008 – 2012

Naamswijziging en nieuwe koers: St.-Jozef heet voortaan Provisus. Het doel van het fonds wordt gespecifieerd. In plaats van het ondersteunen van educatie in de breedste zin van het woord richt Provisus zich voortaan specifiek op (technische) beroepsopleidingen in de regio. Door projecten op het gebied van innovatie, kwaliteit en aansluiting op de arbeidsmarkt te steunen, draagt Provisus eraan bij dat de regio kan blijven beschikken over goed opgeleide vakmensen.

2007

Stichting St.-Jozef bestaat ruim een kwart eeuw. In de periode 1983 – 2007 is er in totaal 2,2 miljoen aan educatieve steun verleend.

1992

Stichting St.-Jozef richt een servicebureau op. Het Servicebureau beheert apparatuur en andere middelen (o.a. AV-faciliteiten), die scholen in de regio gratis mogen lenen. Eind 2012 wordt het servicebureau overgedragen aan Punt Welzijn in Weert.

1983

De eerste donatie van Stichting St.-Jozef vindt plaats.

1982

Vereniging Sint-Jozef verkoopt de Tranchée. De opbrengst wordt ondergebracht in een gelijknamige stichting. De vereniging c.q. Stichting St.-Jozef stelt zich ten doel de inkomsten van het kapitaal ten goede te laten komen aan educatie van inwoners in de regio.

1974

Administratieve scheiding van de scholengemeenschap en de sport- en cultuurvoorzieningen. Het beheer van de scholen en de bijbehorende huisvesting valt van nu af aan onder de nieuwe Katholieke Stichting Bisschoppelijk College te Weert. De overige bezittingen blijven in beheer van de Vereniging Bisschoppelijk College St.-Jozef. 

1965

Zwembad op de Diesterbaan wordt in gebruik genomen (tot 1973).

1963

Cultuur- en sportaccommodatie De Lichtenberg wordt in gebruik genomen. Stichting Openluchttheater De Lichtenberg organiseert daar tot en met 1972 toneel- en muziekuitvoeringen.

1959

Start bouw van het openluchttheater De Lichtenberg. Ook wordt dit jaar het recreatieoord Trancheé in gebruik genomen. In de loop der jaren zullen duizenden leerlingen van het Bisschoppelijk College gebruik maken van deze accommodaties.

1954

De Diesterbaan wordt uitgebreid met een zwembad en andere sportfaciliteiten.

1953

De Vereniging Bisschoppelijk College koopt gronden aan de Diesterbaan (nabij de IJzeren Man). Op het terrein worden vijf tennisbanen gerealiseerd.

1901

Oprichting Vereniging Bisschoppelijk College.

Actueel nieuws