Bestuur

Gilion van Lierop

Gilion van Lierop

Voorzitter

Bij Provisus/St.-Jozef sinds: 2006

Achtergrond: Ondernemer (in binnen- en buitenland).

Visie: “Ik geloof in (de noodzaak van) een leven lang leren en een blijvende persoonlijke ontwikkeling. Het persoonlijke boodschappenmandje van vorming en onderwijs is nooit vol. Om er uit te blijven putten, moet het mandje steeds worden bijgevuld.”

Waarom Provisus: “Blijven leren vereist innoverende vorming en onderwijs. Provisus kan zulke initiatieven faciliteren.”

Contact

Provisus Stichting St.-Jozef
Postbus 10380
6000 GJ Weert

Peter Korten

Peter Korten

Penningmeester

Bij Provisus/St.-Jozef sinds: 2012

Achtergrond: Financial controller/vermogensbeheerder.

Visie: “Slechts verandering is eeuwig, voortdurend en onsterfelijk.” Arthur Schopenhauer (1788 – 1860).

Waarom Provisus: “Ik schreef een onderzoeksverslag over het fonds tijdens mijn opleiding ‘Besturen Filantropische Fondsen’ aan de VU. Het is een bijzonder vermogensfonds met een rijke Weerter historie. Ik vind het een bestuurlijke uitdaging om het fonds bij de tijd te houden en door te geven aan de volgende generatie.”

Ton Tindemans

Ton Tindemans

Secretaris

Bij Provisus/St.-Jozef sinds: 2012

Achtergrond: Jurist en onderwijskundige met 20 jaar werkervaring in verschillende typen onderwijs als docent en directielid en 20 jaar overheidservaring als beleidsmaker.

Visie: Een goed opgeleide (beroeps)bevolking is een noodzakelijke voorwaarde voor een goed functionerende samenleving. Het onderwijs staat daarbij ten dienste van die samenleving, maar is gelijktijdig kernfactor in de samenleving samen met het bedrijfsleven en de overheid.

Waarom Provisus: Als geboren en getogen Weertenaar is het een prachtige mogelijkheid om een bijdrage te kunnen leveren aan de onderwijskwaliteit in het Weerter land.

Yvonne van Arendonk

Yvonne van Arendonk

Bestuurslid

Bij Provisus sinds: 2017

Achtergrond: ervaring als onderwijsmanager en beleidsadviseur, huidige werkzaamheden campusdirecteur Voortgezet Onderwijs.

Visie: ‘Het verwezenlijken van je droom lijkt eerst onmogelijk, vervolgens onwaarschijnlijk, maar uiteindelijk onvermijdelijk’ Christopher Reeve.

Waarom Provisus: goede ideeën kunnen niet altijd gerealiseerd worden omdat middelen ontbreken.  Door onderwijs-, culturele- en kunstzinnige projecten te faciliteren worden dromen gerealiseerd en grenzen verlegd.