Grondruil in gebied De Lichtenberg

30 april 2015

Stichting Provisus en de gemeente Weert hebben een gebruiks- en huurovereenkomst getekend en zetten daarmee een eerste stap om tot een herverdeling van gronden in gebied De Lichtenberg te komen. Dit betekent dat openluchttheater De Lichtenberg door eigenaar Provisus in bruikleen wordt gegeven aan de gemeente. Dat is e en zeer belangrijke stap richting openstelling van het theater voor publiek. De gemeente gaat op haar beurt de sportvelden bij het voormalige Bisschoppelijk College verhuren aan Provisus, zodat deze velden door Provisus aan Equestrian Center (voorheen Dressuur- en Springstal D e IJzeren Man) en Springstal Ehrens in gebruik gegeven kunnen worden.

Door deze samenwerking krijgt gebied De Lichtenberg een ongekende impuls op het gebied van de hippische paardensport, toerisme, recreatie en cultuur. Gilion van Lierop namens Provisus: “Een van onze doelstellingen is het ondersteunen van onderwijsprojecten. Het vastgoed en de grondposities van Provisus kunnen we nu perfect inzetten voor de ontwikkeling van talent en onderwijs rond de hippische sport.”

Hippische sport

Provisus is eigenaar van gronden en van manege De IJzeren Man, die door Equestrian Center van Provisus worden gehuurd. Hier kunnen in de toekomst hippische evenementen georganiseerd worden. Dat maakt de manege internationaal gezien aantrekkelijker en daarmee kan in de toekomst ook een nieuw opleidingscentrum in de springsport opgericht worden. Springstal Rob en Robbert Ehrens willen in ditzelfde gebied een paardenhouderij, stalling voor maximaal 50 paarden, stoeterij (om paarden te fokken), en een indoor africhtingshal met trainingsfaciliteiten voor de topsport en de breedtesport realiseren. De springstal van Ehrens zou in het gebied ten noorden van het openluchttheater komen.
Deze twee ontwikkelingen geven een enorme boost aan de paardensport in Weert en de verre regio. Wethouder Geert Gabriëls is dan ook enthousiast over deze plannen. “Deze ontwikkelingen sluiten perfect aan bij de Provinciale plannen om de paardensport in Limburg te versterken, zowel op het vlak van top- en breedtesport als op het vlak van talentontwikkeling en opleiding.” Om de plannen te realiseren, wordt uiteraard zorgvuldig onderzoek gedaan naar de betekenis ervan voor de omgeving, te denken valt aan aspecten rond verkeer en parkeren. Hiervoor worden de gebruikelijke procedures doorlopen en wordt ook overleg gezocht met de buurt, zoals in een informatieavond over Weert-West op 24 maart jl. is afgesproken.

Theater De Lichtenberg

In ruil voor de verhuur van de sportvelden geeft Provisus theater De Lichtenberg in gebruik bij de gemeente. Wethouder Frans van Eersel: “Dit is een eerste stap om de Lichtenberg met o.a. zijn openluchttheater weer toegankelijk voor publiek te maken. Om dit te regelen moeten we uiteraard wel beheer, onderhoud en eventuele exploitatie goed gaan regelen. De gemeente wil erg graag dat het theater weer een zinvol en structureel gebruik krijgt. Daarmee kunnen we dit monument van grote architectonische, cultuurhistorische en geschiedkundige waarde behouden en teruggeven aan de Weerter gemeenschap.”

De handen in elkaar slaan

Omdat zowel Provisus, de gemeente, Ehrens en Equestrian Center ambities en plannen hebben in hetzelfde gebied hebben, is in een intentieverklaring vastgelegd dat door samen te werken een grote meerwaarde kan ontstaan. Daarmee kan het gebied een bovenregionale en wellicht (inter-)nationale relevantie krijgen voor de hippische sector (zowel voor de breedte- en topsport) en het onderwijs in deze branche. Verder wordt hiermee een stap gezet naar het behoud en toegankelijk maken van het gebied De Lichtenberg  evenals een landschappelijk vormgegeven vrijetijdsgebied tussen de stad en gebied Kempen~Broek / De IJzeren Man.

Foto: Ines van Megen.