In gesprek met Ruud Könemann (Het Kwadrant)

16 juni 2015

Vanuit het verleden had Het Kwadrant al zeer positieve ervaringen met Stichting St. Jozef, de voorloper van Stichting Provisus. Mede dankzij deze Stichting is de inriching en ontwikkeling van het bekende techniekplein binnen deze school tot stand gekomen.

“Door de start van onze 6- jarige techniekopleiding (in 2012) en mede dankzij o.a. de inbreng   van gelden vanuit Stichting Provisus slagen wij erin om techniekonderwijs weer “State of the Art” te maken. Hierdoor wordt het onderwijs in de techniek veel boeiender en dat bindt de leerlingen aan onze school. Wij merkten in het verleden dat een niet onaanzienlijk   deel van onze leerlingen conform de landelijke tendens   als ze naar het MBO gingen een andere richting, buiten de techniek kozen. Daar willen wij met onze projecten verandering in brengen en daarom hebben wij in 2013 een nieuwe subsidieaanvraag   gedaan bij Stichting Provisus voor 3D printers en een substantiële bijdrage voor een lasersnijmachine.”

Het Kwadrant ziet de laatste jaren dat hun insteek in de techniek zijn vruchten begint af te werpen. Uit cijfers is gebleken dat er meer leerlingen belangstelling tonen voor de 6-jarige techniekopleiding en dat er minder leerlingen weglekken naar andere richtingen, zoals bijvoorbeeld zorg en economie. Niet alleen de financiële ondersteuning is belangrijk voor instellingen zoals Het Kwadrant, maar ook de ondersteuning vanuit het bedrijfsleven speelt een grote rol. Na de gehele uitwerking van de subsidieaanvraag zijn in juni 2015 zowel de 3D-printers als de lasersnijmachine inmiddels geleverd op het Kwadrant.

“Zowel de 3D-printers als de lasersnijmachine zullen niet alleen gebruikt worden door onze leerlingen, maar ook door leerlingen van de Technologieroute van de Philips van Horne en de leerlingen van het Technasium van Het College. Alle leerlingen leren echt werken met deze hightech apparaten en mogen ook opdrachten uitvoeren. De leerlingen krijgen op deze wijze techniekonderwijs met de juiste middelen, zoals ze dit later ook daadwerkelijk in het bedrijfsleven zullen tegenkomen. Onze techniekopleiding schuurt tegen de realiteit aan en dat maakt dit project uiterst bijzonder en waarheidsgetrouw.”

Dhr. Könemann: “Dankzij de financiële ondersteuning vanuit Stichting Provisus zijn wij in staat techniekonderwijs nog aantrekkelijker voor de leerlingen te maken en techniek nog dichter bij de realiteit te brengen.”