Mediatheek – Philips van Horne Scholengemeenschap, Weert

5 februari 2012

Uit een algemene subsidie van € 50.000 uit 1996 werd in 2002 een bedrag van € 10.000,- gedoneerd als bijdrage in de herinrichting en modernisering van de mediatheek. Hiermee kon SG Philips van Horne een nieuwe, grotere ruimte binnen het schoolgebouw inrichten. Behalve boeken en tijdschriften voor uitleen aan leerlingen en leraren beschikt de nieuwe mediatheek ook over computers met internetaansluiting. Hiermee kunnen leerlingen direct informatie opzoeken die ze nodig hebben voor het maken van werkstukken. Zo blijkt uittrekselbank.nl een veelbezochte website. Daarnaast is geïnvesteerd in een collectie informatieve video’s en dvd’s, bijvoorbeeld met historische documentaires, die docenten kunnen gebruiken als lesmateriaal. De mediatheek wordt dagelijks tijdens lesuren bezocht en levert een substantiële bijdrage aan de moderne informatiestroom binnen de scholengemeenschap.