Nieuwe ontwikkelingen Lichtenberg

9 maart 2018

Video – Het complex De Lichtenberg (theater, tennispark plus verschillende gebouwen) gaat een nieuwe toekomst tegemoet. Door middel van een grondruil tussen Stichting Provisus en de gemeente, en een aansluitende grondverkoop van de gemeente aan Horne Quartier, gaat een lang gekoesterde wens van de stad in vervulling. Het rijksmonument De Lichtenberg met het unieke openluchttheater én het omliggende gebied worden opnieuw op de kaart gezet.

Het college van B&W heeft op 7 maart jl. ingestemd met een grondruil en verkoop van De Lichtenberg. De gemeenteraad moet nog wel instemming geven tijdens de raadsvergadering van 29 maart. Stichting Provisus ruilt De Lichtenberg met het sportveld van het voormalig Bisschoppelijk College, welke nu nog in bezit is van de gemeente. Na de ruil met Provisus verkoopt de gemeente De Lichtenberg met alle bijgebouwen: Mariakapel, entreegebouw en opslagloods, voormalige boerderij De Helmonder, de voormalige gymzalen Boostenzalen en omliggend openbaar gebied aan Horne Quartier (HQ).

Kwaliteitsimpuls

De ingebruikname en de permanente exploitatie van De Lichtenberg en het omliggende gebied betekenen een grote meerwaarde voor de inwoners en bedrijven in Weert-West. Verkoop aan HQ maakt bovendien een koppeling mogelijk met de bestaande activiteiten op het HQ-terrein (het voormalige kazerneterrein). Wethouder Van Eersel is blij met de recente ontwikkelingen: “De investeringen zorgen ervoor dat de landschappelijke kwaliteit van het gebied wordt verhoogd. Het openbare deel krijgt een parkachtige inrichting, daardoor ontstaat er een vloeiende overgang van de stedelijke bebouwing naar het recreatieve gebied in Weert-West. De nieuwe inrichting verbetert ook het gevoel van sociale veiligheid. De paardensport in deze parkachtige omgeving, het herstelde monument De Lichtenberg en het verkeersluw maken van de IJzerenmanweg zorgen tot slot voor een mooie afronding van het geheel”.

Gebiedsontwikkelingen Weert-West

In maart 2016 zijn met de aan- en doorverkoop van het voormalige kazerneterrein de eerste stappen gezet in de herontwikkeling van Weert-West. Nu, amper een jaar later, worden alweer de volgende stappen gezet. De ambities in Weert-West zijn hoog, de gemeenteraad heeft Weert-West immers als prioriteit benoemd voor 2017. Het afgelopen jaar zijn die ambities voor een deel al waargemaakt. Zo vormt het ‘Blauwe Meertje’ met zandstrand deze zomer al een aantrekkelijk recreatiegebied voor dagtoerisme. Bondscoach springruiters Rob Ehrens heeft inmiddels zijn springstal en stoeterij gerealiseerd. Nu mbo-scholenkoepel Citaverde binnenkort haar hippische opleiding naar Weert verplaatst, krijgt paardenstad Weert een extra impuls en bovenregionale uitstraling.

Besluitvorming

Het college van B&W heeft 7 maart ingestemd met de grondruil en verkoop in Weert-West. Maandag 13 maart ontvangt de commissie Ruimte informatie over de gebiedsontwikkeling Weert-West. Voor bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden, vindt maandag 20 maart een informatiebijeenkomst plaats in het stadhuis. Tijdens de raadsvergadering van 29 maart vraagt het college de raad het benodigde krediet beschikbaar te stellen. Dat is nodig voor de herinrichting van het openbaar gebied. Tevens vraagt het college de raad om wensen en bedenkingen kenbaar te maken over de voorgenomen ruil- en verkoopovereenkomst.

Video Weert-West

https://youtu.be/b27PELhXA3Y