Onderhoud diverse bospercelen van Provisus in IJzeren Mangebied

20 oktober 2017

Vanaf nu (medio oktober) tot uiterlijk 15 maart 2017 laat Provisus Stichting St. —Jozef dunningswerkzaamheden uitvoeren in haar bospercelen/en. De werkzaamheden zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van deze percelen; zodat ze bovendien aantrekkelijker worden voor bezoekers aan het gebied.

‘Dunnen” is het verwijderen van sommige bomen zodat andere bomen de ruimte krijgen beter en mooier verder te groeien. De dunning moet er voor zorgen dat meer (inlandse) boomsoorten de kans krijgen het kronendak te bereiken en de struiklaag van het bos zich beter kan ontwikkelen. Dit is goed voor de soortenrijkdom en zorgt er tevens voor dat het bos er aantrekkelijker uit komt te zien.

Voorafgaand aan de dunning zijn de bomen gemarkeerd (in vaktermen: “blessen”) die zullen worden gekapt. Daarbij is uitdrukkelijk rekening gehouden met het behoud en zo mogelijk vergroten van de natuurwaarden van het bos.

De bomen die overblijven krijgen door de dunning meer ruimte. Hierdoor gaan deze bomen beter groeien en worden ze dikker, stabieler en vitaler. Ook bereikt door de dunning meer licht de bodem van het bos waardoor de ondergroei (struiken en kruiden), zich beter kan ontwikkelen. Daardoor worden de bosgebieden nog interessanter en aantrekkelijker voor bezoekers; zoals wandelaars: een toename van boom- en struiksoorten; een grotere variatie tussen lichte (open) en donkere (gesloten) plekken. Ook worden markante bomen door de dunning extra vrij gezet, waardoor ze meer in het oog springen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd met een oogstmachine die de bomen velt, ontdoet van zijtakken en de stam in stukken zaagt. Het hout wordt vervolgens in de hout industrie verwerkt of gebruikt om energie op te wekken.

Bij de uitvoering van bosbeheermaatregelen wordt gewerkt volgens de Gedragscode zorgvuldig bosbeheer. Door te werken met deze gedragscode worden bijvoorbeeld roofvogelnesten, spechten(nest) bomen, mierennesten, holen en zeldzame flora ontzien tijdens de werkzaamheden.

De werkzaamheden vinden plaats (bij geschikte weer- en terrein omstandigheden) vanaf nu/medio oktober tot uiterlijk 15 maart 2017. De uitvoering van de werkzaamheden wordt voor Provisus begeleid door Bosgroep Zuid Nederland. Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer J.C.J. (Jos) Truijen, Bosgroep Zuid Nederland, tel: 06-13 43 89 65 of per e-mail: j.truijen@bosgroepen.nl