Techniekplein bevordert interactie

26 november 2009

Voor:
Het Kwadrant, school voor vmbo te Weert

Periode:
2007 – 2009

Leerlingen alle technische disciplines laten ervaren, meer (projectmatig) samenwerken, vakken op elkaar afstemmen, een coachende rol voor leraren: op het Techniekplein zijn allerlei innovatieve onderwijswensen gerealiseerd. Met succes!

Wat is er met de financiële steun gedaan? 
Provisus ondersteunde de realisatie van het Techniekplein met een bedrag van € 142.850. Met dit bedrag kon de school een geavanceerd luchtbehandelingssysteem laten aanbrengen. Dankzij dit systeem was het niet langer bezwaarlijk om de muren tussen de verschillende praktijklokalen weg te halen en het plein te realiseren. Stof en dampen die vrijkomen bij bijvoorbeeld zaag- en schilderwerk worden goed afgezogen met dit hypermoderne systeem. Tevens is een warmte-installatie aangeschaft voor praktijkonderwijs in de afdeling procestechniek.

Waarom ondersteunden wij dit project? 
Het Techniekplein heeft een innovatieve onderwijsaanpak mogelijk gemaakt. Leerlingen maken op het plein kennis met alle technische disciplines, waardoor ze beter kunnen kiezen welke richting ze het beste ligt. Dat verkleint overigens meteen de kans op vroegtijdig schoolverlaten.
Het plein biedt een stimulerende leeromgeving, waar leraren een meer coachende rol kunnen vervullen bij de ontwikkeling van hun leerlingen. Er wordt meer projectmatig gewerkt; leerlingen combineren verschillende technieken bij de uitvoering van (groeps)opdrachten en theorie en praktijk vloeien natuurlijker in elkaar over. Dat spreekt leerlingen aan. Ook het bedrijfsleven in de regio wordt bij de lessen betrokken. De eigentijdse aanpak realiseert tegelijkertijd een betere aansluiting op het mbo.