In gesprek met John Huizing (Make Tech Platform)

23 juni 2015

Het Make Tech Platform is een samenwerkingsverband van- en voor ondernemers in de maakindustrie. De variatie van bedrijven is groot. Tot het MakeTech Platform “Hoge Dunk” kunnen bedrijven behoren uit de maak-industrie in de zogenaamde “Hoge Dunk”-regio (de gemeentes Cranendonk, Weert, Nederweert en Leudal). Tot de maak-industrie behoren bedrijven, die als kernactiviteit hebben het transformeren of assembleren van een- of meerdere uitgangsmaterialen (grondstoffen en- of halffabricaten) tot een ander- of andersoortig product of halffabricaat. Via dit platform willen zij de contacten met elkaar, met onderwijsinstellingen en met overheden intensiveren.

In 2013 heeft het MakeTech Platform (MTP) een subsidie aanvraag gedaan bij Stichting Provisus om hun huidige activiteiten te ondersteunen. Deze is in 2014 toegekend.

“De rol van het MTP is het ondersteunen van gezamenlijke zaken, zoals nieuwe opdrachten binnenhalen, adviseren en elkaar leren kennen en versterken. Een enorm belangrijk aandachtsgebied is de zorg van de werknemers in de toekomst, wij zien dat alles steeds meer vergrijst. Medewerkers en hun vakkennis zijn heel belangrijk. Er moeten opvolgers blijven komen, daarom moet de nieuwe aanwas uit het onderwijs worden aangestuurd en gemotiveerd. Om dit te kunnen realiseren zijn wij veel in gesprek met basisscholen en vervolgopleidingen. Wij gaan hiervoor tenminste 1x per jaar om de tafel met de scholen en bedrijven. Er is een “menukaart” ontwikkeld met adviezen voor de scholen om techniek beter te promoten.

In het verleden is gebleken dat de maakindustrie een imagoprobleem heeft. Het zou vies en onaangenaam werk zijn, slecht betalen en ook de ouders delen deze mening helaas te vaak. Doelstelling van onze samenwerking met de scholen en bedrijven is om kinderen toch te motiveren iets met techniek te gaan doen. Hiervoor zijn de directieleden en leerkrachten uitermate belangrijk. En juist zij moeten wegwijs gemaakt worden in de wereld van techniek. Hiervoor zijn door de scholen speciale techniek coördinatoren aangesteld, met wie wordt samengewerkt.

Het MTP werkt ook veel samen met het Technasium, een middel om leerlingen kennis te laten maken met de fascinerende wereld van wetenschap en technologie. Een keer per jaar is er een bijeenkomst op het Technasium waar de leerlingen hun opdrachten mogen presenteren aan de bedrijven. Hier krijgen de leerlingen ook de kans om te pitchen voor een opdracht. Hierdoor raken de leerlingen steeds meer gemotiveerd en geënthousiasmeerd. Zo hebben de leerlingen ooit meegewerkt aan de ontwikkeling van een app en het ontwerp voor een nieuwe elektrische fiets. De jongeren mogen zelf meedenken en zaken uitvoeren en dat wordt erg goed opgepakt. Tevens is er al een keer een speciale techniekdag georganiseerd waar 80 leerlingen 4 bedrijven hebben bezocht. Zij mochten daar het productieproces bekijken en hebben zo goed alle mogelijkheden bij deze bedrijven kunnen zien. Het is de bedoeling dat dit soort dagen in de toekomst vaker georganiseerd gaan worden.”

Bijdrage Provisus
Door de gelden van Stichting Provisus is het voor het MTP mogelijk om dit soort initiatieven te organiseren en te begeleiden. We zijn ooit begonnen met 6 koppels basisscholen en dit zijn er inmiddels al 20. Dat kost meer tijd, meer mensen en meer investeringen. Het traject is met 200 leerlingen gestart en inmiddels zijn dat er ruim 600! Het project is samen met de scholen gegroeid, dit moest van onderuit gebeuren. De scholen moe s ten ook tijd gaan besteden aan techniek en krijgen door de samenwerking met MTP iets unieks aangeboden en dit slaat aan. De docenten en de leerlingen vinden het erg leuk en ook de ouders zijn erg enthousiast over het initiatief. Veel ouders zijn inmiddels ook betrokken bij de activiteiten.

John: “De groei is ook terug te zien in het aantal deelnemende bedrijven. Het is ooit begonnen met 5 bedrijven en dat zijn er inmiddels ruim 20. Mede door de bijdrage van Stichting Provisus heeft het MTP zo kunnen groeien, waar we enorm dankbaar voor zijn!”

Toekomstplannen
“In de toekomst wil het MTP het gebied verder uitbouwen. Via de schoolbesturen willen wij een stap maken richting de scholen die nog niet meedoen. Op deze manier willen we gaan proberen om er toch weer meer scholen bij te gaan betrekken. We willen het MTP ook verder uitbreiden naar de  Regio Maas & Roer. Wij willen laten zien dat het technische vak heel leuk is. Het talent en enthousiasme bij leerlingen moet worden aangeboord, daar gaat het allemaal om!”