Spark Tech lab: Meer dan een technieklab

9 april 2018

Aanvrager project
Spark Tech Lab Weert is een Expertise Centrum op het gebied van Wetenschap en Techniek voor het primair en het voortgezet onderwijs. In eerste instantie was het met Spark Tech Lab de bedoeling om een techniekatelier neer te zetten voor basisscholen in samenwerking met het bedrijfsleven. Leerkrachten en mensen uit het bedrijfsleven zouden hier een programma voor maken. Na twee pilots, bleek het project te hoog gegrepen. Het bleek vooral lastig te zijn om leerlingen uit het Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs op hetzelfde tijdstip op de locatie te krijgen. Het Project Move It werd om die reden ingezet voor het Voortgezet Onderwijs. Met de opgedane kennis zijn er voor het basisonderwijs diverse workshops ontwikkeld.

Subsidieverzoek
De kennis vanuit de pilots vertaalde zich vooral in het onderzoekend en ontdekkend leren. Leerlingen gingen zelf verder met ontwerpen. Deze workshops zijn vooral ontwikkeld voor het basisonderwijs, maar worden soms ook door het voortgezet onderwijs afgenomen. Momenteel zijn er zo’n twaalf workshops. De workshops die gegeven worden, voldoen aan de curriculum van het basisonderwijs. Zo is het Spark Tech Lab verder opgebouwd. Momenteel zijn de workshops dusdanig doorontwikkeld. De volgende stap is dat er nu meer gedaan wordt aan coaching op school. Een doelstelling van Spark Tech Lab is om met verschillende bedrijven uit Weert, Nederweert en Leudal een jaarkalender op te zetten waar dit soort projecten gaan draaien. Volgens Erik Janssen maakt dit het project ook uniek: je werkt met alle stakeholders, naast Provisus dus ook gemeente Weert en andere bedrijven.

Resultaat
Dit project kan bestaan door de financiële bijdragen van verschillende stakeholders. Spark Tech Lab wil dat bedrijven de aansluiting vinden met het onderwijs en andersom. Op dit moment worden aan leerkrachten technieken geleerd waarmee zij verder les kunnen geven. Jack Peeters begeleidt leerkrachten om te bedenken welke lessen hier bij passen. Spark Tech Lab is niet alleen een uitje, het is op vele scholen inmiddels onderdeel van het reguliere onderwijs.  Kosten wat het kost wil het bestuur van Spark Tech Lab het project verduurzamen, minimaal voor drie à vier jaar. Alles wat er tot nu toe bereikt is,  komt mede door de financiële steun van stichting Provisus.