Wieërt Amezieërtj: Graaf van Horne – de musical

4 april 2018

Aanvrager project

Wieërt Amezieërtj organiseert en faciliteert activiteiten en evenementen in de regio Weert. Op 11 en 12 mei heeft deze stichting “Graaf van Horne- de Musical” op de agenda staan. Er wordt een verhaal verteld uit het heden en uit het verleden. Feiten en fictie worden met elkaar afgewisseld. Regionale artiesten zullen de rollen in de musical op zich nemen. De musical bevat 27 liedjes, waarvan er zes een historische lading hebben. De rest is fictief, of van deze tijd. Het project is cultureel, muzikaal en educatief.

Subsidieverzoek

In de musical maak je op een laagdrempelige manier kennis met graaf Filips van Horne. Deze musical leent zich volgens Stichting Wieërt Amezieërtj ook voor een educatief programma voor basisscholen. De stichting is daarom gaan praten met Jacques en Truus Manders van stichting Edumare die ook een boek hebben geschreven over Filips van Horne en in het verleden over Filips van Horne een lesprogramma hebben gemaakt. Hieruit is een plan voortgekomen, ingevuld door Jacques en Truus Manders. Wieërt Amezieërtj wil het lesprogramma graag laten aansluiten op de musical. Dit is mogelijk omdat de musical een aantal scenes bevat die historisch zijn onderbouwd. Uiteindelijk zijn Wieërt Amezieërtj en de heer en mevrouw Manders overeengekomen om het verhaal van Filips van Horne te koppelen aan het verhaal van de musical in een educatief programma. Het project dat te maken heeft met de musical en met de educatie op de basisscholen zou niet mogelijk geweest zijn zonder de financiële steun van stichting Provisus.

Resultaat

De opzet is als volgt: naar aanleiding van de historische scenes van de musical is de hoofdrolspeler gefilmd.  Hij vertelt kort iets over het verhaal. Dit is verwerkt in een Powerpoint en een Mindmap met een digitaal informatieportaal. Vanuit de Powerpoint kan er via tekeningen doorgeklikt worden voor meer informatie. De presentatie is ingesproken, zodat de scholen daar zelf mee aan de slag kunnen. Dit alles is voor de kinderen zo aantrekkelijk mogelijk; interactief, eenvoudig leesbaar en gericht op de musical. Het doel is om kinderen zo een beeld te geven van de tijd waarin Filips van Horne leefde en van de gebeurtenissen van toen. De musical gekoppeld aan het educatieve programma is een kostbaar project, maar betekenen een meerwaarde voor de leerlingen. Stichting Provisus heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van dit project.